Podrška porodicama koje idu na identifikacije svojih najmilijih

Udruženje Suza je organizovalo pripremni sastanak za porodice koje su bile u Zagrebu na identifikacijama svojih članova porodice. Porodice idu po pozivu Ministarstva branitelja Republike Hrvatske, a na osnovu pozitivne DNK-a analize.Iako porodice čekaju više od dvije decenije poziv na identifikaciju, kad konačno dočekaju poziv na sam čin, budu zatečene i zbunjene. Stručni tim adekvatno odgovora na pitanja koja ih interesuju. Tim čine dr.Vesna Kovačević patolog, predstavnici Komisije Vlade Srbije za nestala lica, Božidar Bata Popović i Ivana Kostić, predstavnik Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Pripremni sastanak je održan 20.oktobra za 64.grupu(za 15 lica), porodica koje su bile na identifikaciji u Zavod za sudsku medicinu u Zagrebu. Da je porodicama potreban ovaj oblik podrške, govori i to da naše porodice najspremnije dolaze na sam čin identifikacije, što su potvrdili i zaposleni u Zavodu.