Donacije

Da biste pomogli u rasvetljavanju sudbine nestalih možete uplatiti donaciju direktno putem interneta pomoću upitnika objavljenog na prezentaciji Koordinacije čije je Udruženje član, klikom na sledeći link Donacije. Ako donaciju namenjujete samo jednom od udruženja koje čine Koordinaciju, naznačite ime udruženja u polju sa porukom (Options/Add a message).
Donacije mogu biti potpisane ili anonimne, a takođe imate i mogućnost da definišete iznos koji bi se automatski (jednom nedeljno, mesečno, kvartalno ili godišnje) uplaćivao.

Ukoliko želilte da pomognete direktnom uplatom na račun Udruženja to možete učiniti uplatom na sledeće račune:

Tekući račun: 205-9077-17
Devizni račun: 00-708-0003446.7
IBAM RS 35205007080003446726
Komercijalna banka Beograd

Hvala što nam pomažete u borbi za istinu i pravdu.