Uprava Udruženja

Osnivač Udruženja
Čedomir Marić

Predsjednica Udruženja
Dragana Đukić

Sekretarka Udruženja
Ljiljana Radinović

Upravni odbor
Mara Beader, Nena Blagojević, Nada Bodiroga, Mira Devetak, Dušanka Kojić, Dragan Pjevač, Branka Hinić i Vlado Šašo